Wat is een uitvaartverzekering?

Wat houdt een uitvaartverzekering precies in?
In het leven heeft de mens twee zekerheden:
 - De mens wordt geboren.
 - De mens gaat dood.

Bij de geboorte wordt er veel geregeld door bijvoorbeeld de ouders. Ook bij het overlijden van mensen moeten er veel zaken goed geregeld worden. Het grote verschil is echter de emoties die optreden bij bovenstaande gebeurtenissen.

Een geboorte is een van te voren geplande en ingeschatte gebeurtenis. Omdat het gepland is, wordt van te voren naar de financiële situatie gekeken. Het overlijden is meestal een onverwachte gebeurtenis waar ook onverwacht hoge kosten mee gemoeid gaan. Niet iedereen heeft genoeg geld om plotseling de uitvaart van een overledene te regelen. Een verzekering neemt veel zorg voor de nabestaanden uit handen. De verzekeraar kan bijvoorbeeld de complete uitvaart of slechts enkele onderdelen voor de nabestaanden regelen. Tot slot zijn er veel emoties die een rol spelen bij een uitvaart, mensen hebben op dat moment geen zin om zich druk te maken over de aanstaande uitvaart en willen over het algemeen dat dit heel goed geregeld wordt!

Welke dekkingen zijn er mogelijk?
Voor uitvaartverzekeringen zijn er 2 soorten dekkingen mogelijk, dat zijn kapitaal en natura. Met de dekking wordt bedoeld in welke wijze de verzekering tot uitkering komt. Het is dus belangrijk om met de nabestaanden te overleggen waar bij hun de voorkeur naar uit gaat.

Kapitaal
Wanneer een persoon komt te overlijden zal de uitkering plaatsvinden in de vorm van geld. Van te voren wordt de verzekering voor een bepaald bedrag afgesloten. Dit bedrag zal beschikbaar zijn wanneer de verzekerde overlijdt. Wanneer de uitvaart geregeld wordt, kunnen alle rekeningen met betrekking tot de uitvaart naar de verzekeringsmaatschappij gestuurd worden, zij voldoen dan de facturen. Enkele verzekeraars bieden de mogelijkheid om, indien er geld over is van de uitvaart, dit te laten storten op de rekening van de nabestaanden.

Natura
Een andere dekkingsvorm is in natura (goederen en diensten). Dit houdt in dat er geen geld vrij komt bij het overlijden van de verzekerde, maar dat de verzekeringsmaatschappij de gehele uitvaart regelt. Bij het afsluiten wordt aangegeven wat de wensen zijn, en vervolgens wordt daar een bedrag aan gekoppeld. De uitvaart wordt geregeld zoals van te voren opgegeven. Indien er geld te kort is, zullen de nabestaanden dit aan de verzekeringsmaatschappij moeten betalen. De nabestaanden hoeven dus minder te regelen omdat de verzekeringsmaatschappij de gehele uitvaart verzorgt.

Sommen verzekering
Het is ook mogelijk om een combinatie van bovenstaande dekkingen af te sluiten. Dit houdt dus in dat de verzekeringsmaatschappij de uitvaart verzorgt en dat er daarnaast nog een geldbedrag beschikbaar is waar de nabestaanden de laatste wensen mee kunnen verzorgen.

Home

Uitvaartverzekering

Premie berekenen

Afspraak maken

Direct digitaal afsluiten

Voorwaarden Wii actie

Veel gestelde vragen

Contact